SINT -

JOZEF

CONTACTEER

De multidisciplinaire gondienst van Sint-Jozef OV4 biedt deskundige begeleiding aan jongeren met een motorische beperking, medische problematiek en/of autisme.

Scroll naar beneden.

WAT IS GON? GON STAAT VOOR 'GEÏNTEGREERD ONDERWIJS' EN BIEDT EXTRA ONDERSTEUNING AAN LEERLINGEN/STUDENTEN MET EEN BEPERKING OM HEN DE KANS TE GEVEN LES TE VOLGEN IN HET GEWOON ONDERWIJS.

 

HOE WERKEN WIJ? DE GON-BEGELEIDER BIEDT EEN LUISTEREND OOR BIJ PROBLEMEN VAN ALLERHANDE AARD EN MAAKT DEZE BESPREEKBAAR WAAR NODIG. DE BEGELEIDER GAAT MEE OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN DIE VOOR ALLE PARTIJEN WENSELIJK EN HAALBAAR LIJKEN. DAAROM WERKT DE GON-BEGELEIDER OP 3 NIVEAU'S:

 

LEERLING NIVEAU

- hulp bij het vinden van een efficiënte studiemethode

- verbeteren of optimaliseren van organisatie en planning

- verbeteren van communicatie

- ruimte om frustratie te ventileren

- verbeteren van het emotioneel welbevinden

- verhelderen van tijd en ruimte

- uitbreiden en verbeteren van sociale vaardigheden

- werken rond zelfbeeld, psycho-educatie

- uitwerken van compensaties om de nadelige gevolgen van motorische problemen weg te werken

- inoefenen gebruik hulpmiddelen

- het aanvaardingsproces begeleiden

- ...

 

LEERKRACHTEN NIVEAU

- leerkrachtenteam inlichten over de problematiek van de leerling

- tips voor een aangepaste omgang met de leerling

- inzet van hulpmiddelen bespreken en verduidelijken

- adviezen voor opmaak begeleidingslan (tips voor individualiseren van bestaand plan)

- open communicatie

- ...

 

CONTEXT: OUDERS, THERAPEUTEN, ...

- uitwisselen van informatie

- brug tussen school en thuis

- afstemmen en coördineren van alle hulp rond de leerling

- advies

- open communicatie en verslaggeving

- doorverwijzing

- ...

DOELGROEP

MISSIE

& VISIE