SINT -

JOZEF

DOELGROEP

ONZE GON-DIENST RICHT ZICH TOT 2 GROTE DOELGROEPEN:

 

TYPE VIER

Jongeren met een lichamelijke, (neuro)motorische beperking die lessen volgen in het secundair of hoger onderwijs. Meer specifiek kan dit zijn: ontwikkelingsdyspraxie (DCD), een hersenbeschadiging, spierziekte, dwerggroei, spina bifida, ziekten die een beenderige, musculaire of gewrichtsafwijking tot gevolg hebben zoals bijvoorbeeld kinderreuma, posttraumatische letsels...

De mate waarin deze beperkingen een belemmering vormen voor het leerproces en de integratie is bepalend voor het opstarten van GON. Er kunnen zich problemen vormen op het gebied van organisatie van het schoolwerk, fijne (onder andere schijfproblemen) en grove motoriek (onder andere lessen lichamelijke opvoeding), visueel ruimtelijke problemen (wiskunde, natuurwetenschappen, bladschikking, oriëntatie in het schoolgebouw,...) zelfredzaamheid, tempo en fysieke draagkracht... Dit kan ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

 

TYPE NEGEN

Jongeren met een autismespectrumstoornis die lessen volgen in het secundair of hoger onderwijs. Hier hebben we vaak te maken met een voor de omgeving onzichtbare beperking.

Een autismespectrumstoornis is een pervasieve ontwikkelingsstoornis en uit zich dan ook op alle domeinen van de ontwikkeling. Deze jongeren hebben een andere manier van informatieverwerking die het opnemen van leerstof, de communicatie op school en de omgang met anderen sterk kan beïnvloeden. De juiste ondersteuning en aanpak kan het verschil maken voor het wel of niet slagen binnen het gewoon onderwijs.

 

MISSIE

& VISIE

CONTACTEER